FORGOT YOUR DETAILS?

بازرسي بسته‌هاي كوچك و پستي

 

 

- محصولات زیر مجموعه :: بازرسی بسته‌های کوچک و پستی

HI-SCAN 5030si

دستگاه بازرسی ایکس ری هایمن

 • ابعادتونل به عرض 532 میلیمتروارتفاع 330 میلیمتر
 • گزينه رومیزی جهت بازرسی های سيار وثابت
 • منبع اشعه به همراه تکنولوژی جدید

 

قابلیتهای اضافی
 

 • HI-TIP : ارسال تصويرمشكوك مجازي جهت آموزش وتست كاربران
 • Xtrain : سیستم آموزش اپراتور
 • IMS : ذخیره الکترونیکی تصاویر وآرشیو
 • Xport : تبدیل تصاویر به فرمتهایTIF یا  JPEG   همراه باارسال اتوماتیک تصاویر بهPC همراه با Ethernet  
 • HI-SPOT : کشف مواد مشکوک دارای چگالی بالا
 • SEN  : بزرگنمايي ونورپردازي مجازي تصوير

 

دانلود PDF

HI-SCAN 6030di
دستگاه بازرسی ایکس ری هایمن

 • ابعاد تونل به عرض 620 میلی متر و ارتفاع 330 میلی متر
 • گزينه بازرسي سيار و ثابت ایکس ری
 • سیستم طراحی شده فشرده از لحاظ ابعاد و وزن
 • استفاده بهینه از سیستم HiTrax به منظور طبقه بندی مواد
 • ضریب نفوذ در فولاد 30 میلی متر
 • شفافیت تصویر 39AWG

قابلیتهای اضافی

 • کابینت محافظ مانیتور و صفحه نگهدارنده کیبرد
 • HI-MAT : تمایز گروه مواد
 • X-ACT : کادر بندی مواد مخدر و منفجره
 • HI-TIP : ارسال تصوير مشكوك مجازي جهت آموزش و تست كاربران
 • HI-SPOT : کشف مواد مشکوک دارای چگالی بالا
 • SEN : بزرگنمايي و نورپردازي مجازي تصوير
 • XPlore : تشخیص مواد آلی با اعداد اتمی Zeff 7,8 or 9
 • IMS : ذخیره الکترونیکی تصاویر و آرشیو
 • Xport : تبدیل تصاویر به فرمتهای TIF یا JPEG همراه با ارسال اتوماتیک تصاویر به PC همراه با Ethernet

دانلود PDF

اخبار دنا صنعت

VIEW ALL -
TOP