FORGOT YOUR DETAILS?

اطفاء حريق گازی

 

 

- محصولات زیر مجموعه :: اطفاء حريق گازی

 • گاز پاک

FE-13

 • دارای گواهی LPCB
 • ایمنی گسترده برای نواحی تحت پوشش

HFC-125

 • زمان تخلیه 10: ثانیه
 • بدون نیار به تمیز کردن پس از تخلیه

FM200

 • مناسب برای فضاي سرپوشيده
 • زمان تخلیه 10: ثانیه
 • بدون نیاز به تمیز کردن پس از تخلیه
دانلود PDF

 • گاز پاک

FE-13

 • دارای گواهی LPCB
 • ایمنی گسترده برای نواحی تحت پوشش

HFC-125

 • زمان تخلیه 10: ثانیه
 • بدون نیار به تمیز کردن پس از تخلیه

گاز خنثي

LPG ARGOGEN IG-01
LPG ARGOGEN IG-55
LPG ARGOGEN IG-100

 • گاز خنثي که تركيب اتمسفر می باشد
 • طراحی بر اساس ایزو 14520 و NFPA 2001 و CEA4008 2001
 • مناسب برای فضاي سرپوشيده
 • غیر الکتریکی – رسانا
 • بدون نیاز به تمیز کردن پس از تخلیه
دانلود 1PDF
دانلود 2PDF
دانلود 3PDF

 • گاز دی اکسید کربن

  Carbon Dioxide – Proven Technology

  • دی اکسید کربن فن آوری اثبات شده
  • شارژ مجدد كم هزينه
  • مناسب براي فضاي سرپوشيده با استاندارد VDS

دانلود PDF

اخبار دنا صنعت

VIEW ALL -
TOP